bitumenski

ICOPAL ESHALAS AB

Icopal Eshalas AB je lak za upotrebu, samolepljivi, visoko modifikovan elastomerima, materijal namenjen za popunjevanje svih vrsta pukotina kao i za precizno fugovanje. Icopal Eshalas AB ima izvanrednu adheziju za sve vrste podloga, a poseduje i dobra lepljivo-elastična svojstva, visoku početnu krutost i sposobnost apsorbovanja napregnutosti na visokim temperaturama.

Upravo zahvaljujući tom svom odličnom adhezionom svojstvu, Icopal Eshalas AB, u ogromnoj većini slučajeva ne zahteva nanošenje bilo kog prethodnog premaza (prajmera).

 

Oblast primene

Icopal Eshalas AB je pogodan za spajanje svih vrsta materijala koji se koriste u izgradnji puteva i u mostogradnji sa svakom vrstom asfalta, npr: liveni / tvrdo liveni asfalti, gornji strojevi SMA, sistemi od asfaltnog betona i drugi sistemi sa temperaturom aplikacije koja ne prelazi 250°C.

Primenom trake Icopal Eshalas AB, sprečava se prodiranje vode kroz sve vrste spojeva koji se javljaju u mostogradnji i izgradnji puteva, kao što su, na primer: spoj starog novog asfalta, asfalta sa betonom, asfalta sa čelikom, asfalta sa granitom, kao i sve vrste obrada, npr. useka, drenaža, dilatacija, prefabrikovanih korita, kaldrme, tramvajskih koloseka, i sl. Traka se može koristiti i za dilataciju između betonskih i čeličnih ploča, nakon odgovarajuće termičke obrade, npr. na pločama parkinga sa više nivoa, aerodromskim pločama ili pločama industrijskih hala, i sl.

 

acrobat_pdfTehnički list

acrobat_pdfBrošura

acrobat_pdf

Deklaracija o usaglašenosti

  kontakt_131

  Kontaktirajte nas

  Tel/Fax:

  +381 (0)11 713 87 68

  e-mail:

  icopaldoo@gmail.com

  podloga